TRL Residence V
TRL RESIDENCE

Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal înscrise în prezenta CERERE-OFERTĂ, în conformitate cu dispozițiile legale privind activitatea de prezentare a proiectelor imobiliare puse la dispoziție de dezvoltatorul imobiliar firma TRL PROPERTIES SRL, se prelucrează cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Prezentul document conţine date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidenţa prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, coroborat cu Legea nr.129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Informaţiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate.
Contactează-ne și programează o vizionare
Am fost informat ca, pentru a răspunde solicitării mele, TRL Residence va prelucra datele personale de mai sus conform Politicii de confidențialitate.